ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย)


ชื่อ : ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย)
หมวด : หนังชุด-หนังซี่รี่ย์
ดูทั้งหมด : 81,741 views
เรื่องย่อ

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) : เรื่องราวในช่วงกษัตริย์ซุคจงในสมัยราชวงศ์โจซอน โดยเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ดงอิ ที่เป็นข้ารับใช้หลวงที่ได้รับความไว้วางใจจากราชินีอินฮยอน และต่อมากษัตริย์เกิดชอบพอนาง และเธอได้กลายมาเป็นนางสนมคนหนึ่ง และลูกของเธอภายหลังได้กลายมาเป็นยองโจที่เป็นกษัตริย์คนหนึ่งของราชวงศ์ โจซอน


Tags : ทงอี ,จอมนางคู่บัลลังก์ ,(ซับไทย)

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 1 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 2 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 3 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 4 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 5 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 6 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 7 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 8 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 9 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 10 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 11 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 12 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 13 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 14 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 15 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 16 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 17 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 18 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 19 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 20 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 21 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 22 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 23 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 24 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 25 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 26 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 27 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 28 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 29 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 30 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 31 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 32 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 33 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 34 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 35 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 36 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 37 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 38 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 39 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 40 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 41 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 42 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 43 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 44 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 45 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 46 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 47 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 48 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 49 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 50 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 51 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 52 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 53 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 54 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 55 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 56 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 57 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 58 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 59 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 60 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 61 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 62 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 63 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 64 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 65 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 66 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 67 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 68 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 69 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 70 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 71 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 72 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 73 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 74 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 75 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 76 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 77 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 78 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 79 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 80 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 81 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 82 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 83 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 84 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 85 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 86 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 87 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 88 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 89 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 90 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 91 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 92 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 93 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 94 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 95 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 96 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 97 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 98 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 99 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 100 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 101 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 102 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 103 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 104 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 105 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 106 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 107 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 108 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 109 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 110 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 111 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 112 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 113 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 114 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 115 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 116 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 117 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 118 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 119 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 120 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 121 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 122 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 123 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 124 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 125 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 126 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 127 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 128 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 129 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 130 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 131 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 132 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 133 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 134 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 135 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 136 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 137 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 138 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 139 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 140 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 141 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 142 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 143 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 144 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 145 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 146 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 147 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 148 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 149 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 150 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 151 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 152 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 153 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 154 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 155 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 156 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 157 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 158 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 159 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 160 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 161 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 162 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 163 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 164 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 165 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 166 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 167 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 168 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 169 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 170 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 171 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 172 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 173 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 174 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 175 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 176 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 177 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 178 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 179 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 180 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 181 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 182 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 183 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 184 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 185 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 186 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 187 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 188 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 189 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 190 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 191 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 192 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 193 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 194 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 195 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 196 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 197 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 198 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 199 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 200 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 201 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 202 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 203 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 204 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 205 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 206 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 207 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 208 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 209 ]

ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ (ซับไทย) [ Part 210 ]