นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden


ชื่อ : นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden
หมวด : การ์ตูน
ดูทั้งหมด : 80,209 views
เรื่องย่อ

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden : ภารกิจ ของพวกนารูโตะครั้งนี้คือ พาร่างทรงที่ชื่อชิออนจากแคว้นโอนิ ไปส่งที่ศาลเจ้าแคว้นทาคิ ซึ่งที่นั่นได้ทำการผนึกร่างของโมเรียว ที่ตอนนี้ได้ถูกโยมิฟื้นวิญญาณขึ้นมาแล้ว เหลือเพียงปลุกร่างเท่านั้น ซึ่งชิออนเองก็เบื่อชีวิตแบบนี้แล้ว บ่อยครั้งที่คิดจะตาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีใครตายอีก แต่ในที่สุด นารูโตะก็สามารถเปลี่ยนชะตากรรม และร่วมมือกับชิออน จนสามารถกำจัดโมเรียวไปได้


Tags : นา ,รูโต๊ะ ,ตำนานวายุสลาตัน ,Naruto ,Shippuuden

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 1 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 2 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 3 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 4 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 5 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 6 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 7 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 8 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 9 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 10 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 11 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 12 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 13 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 14 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 15 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 16 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 17 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 18 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 19 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 20 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 21 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 22 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 23 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 24 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 25 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 26 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 27 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 28 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 29 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 30 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 31 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 32 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 33 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 34 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 35 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 36 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 37 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 38 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 39 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 40 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 41 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 42 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 43 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 44 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 45 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 46 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 47 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 48 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 49 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 50 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 51 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 52 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 53 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 54 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 55 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 56 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 57 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 58 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 59 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 60 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 61 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 62 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 63 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 64 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 65 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 66 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 67 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 68 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 69 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 70 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 71 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 72 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 73 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 74 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 75 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 76 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 77 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 78 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 79 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 80 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 81 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 82 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 83 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 84 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 85 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 86 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 87 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 88 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 89 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 90 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 91 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 92 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 93 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 94 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 95 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 96 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 97 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 98 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 99 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 100 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 101 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 102 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 103 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 104 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 105 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 106 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 107 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 108 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 109 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 110 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 111 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 112 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 113 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 114 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 115 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 116 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 117 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 118 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 119 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 120 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 121 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 122 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 123 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 124 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 125 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 126 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 127 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 128 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 129 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 130 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 131 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 132 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 133 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 134 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 135 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 136 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 137 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 138 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 139 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 140 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 141 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 142 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 143 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 144 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 145 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 146 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 147 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 148 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 149 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 150 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 151 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 152 ]

นา รูโต๊ะ ตำนานวายุสลาตัน Naruto Shippuuden [ Part 153 ]