ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย)

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย)


ชื่อ : ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย)
หมวด : หนังชุด-หนังซี่รี่ย์
ดูทั้งหมด : 23,824 views
เรื่องย่อ

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) : ไทโซกับเป่าอี้...  สองศัตรูที่ห้ำหั่นจ้องเอาชีวิตกันอยู่ทุกเวลา โดยที่ ทั้งสองไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาสองคนคือพี่น้องมารดาเดียวกัน... โดยเหตุเกิดจากที่ท่านตาของทั้งสองคือจอมยุทธไป๋ มักใหญ่ใฝ่สูงในอำนาจ สมคบกับจอมยุทธ หวังล้มล้างเหล่าชาวยุทธจึงพรากเหยี่ยนจูจากเฟยเถิงซึ่งเป็นพ่อของไทโซ บังคับให้แต่งงานกับโหวเหยี่ยนพ่อของเป่าอี้.. ยุทธภพต้องร้อนเป็นไฟด้วยฝีมือของคนทั้งสอง กว่าจะสำนึกได้ว่าพวกเขาถูกองครักษ์มู่หลางหลอกใช้ ความสุขที่แท้ของชีวิตนั่นก็คือครอบครัว กว่าจะรู้... ทุกอย่างก็เกือบจะสายเกินไป...


Tags : ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ ,(พากย์ไทย)

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 1 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 2 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 3 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 4 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 5 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 6 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 7 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 8 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 9 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 10 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 11 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 12 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 13 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 14 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 15 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 16 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 17 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 18 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 19 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 20 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 21 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 22 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 23 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 24 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 25 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 26 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 27 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 28 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 29 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 30 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 31 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 32 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 33 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 34 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 35 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 36 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 37 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 38 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 39 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 40 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 41 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 42 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 43 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 44 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 45 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 46 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 47 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 48 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 49 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 50 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 51 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 52 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 53 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 54 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 55 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 56 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 57 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 58 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 59 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 60 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 61 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 62 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 63 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 64 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 65 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 66 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 67 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 68 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 69 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 70 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 71 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 72 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 73 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 74 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 75 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 76 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 77 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 78 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 79 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 80 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 81 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 82 ]

ฤทธิ์ดาบสุริยะมหากาฬ (พากย์ไทย) [ Part 83 ]