Emperor Of The Sea จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร

Emperor Of The Sea จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร


ชื่อ : Emperor Of The Sea จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร
หมวด : หนังต่างประเทศ
ดูทั้งหมด : 1,247 views
เรื่องย่อ

Emperor Of The Sea จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร :

ในยุคสมัยที่การค้าระหว่างประเทศยังถูกกีดกั้นด้วยผืนน้ำ ชายหนุ่มผู้เปิดหน้าประวัติศาสตร์การค้ารูปแบบใหม่ก้าวข้ามข้อจำกัดแห่งท้องทะเลได้ถือกำเนิดขึ้น…นามว่า ?จัง โบโก? จากชาติกำเนิดอันต้อยต่ำที่สุดในอาณาจักรชิลลา ซ้ำยังสูญเสียบิดา-มารดาจากน้ำมือโจรสลัดอันโหดเหี้ยมตั้งแต่วัยเยาว์ จัง โบโก ได้ก้าวผ่านความยากลำบากแสนสาหัสจากการถูกส่งไปเป็นทาสแห่งราชวงศ์ถัง จนในที่สุดสามารถผงาดขึ้นเป็น?จักรพรรดิเจ้าสมุทร? ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทะเลตะวันออกที่ทั้งสองอาณาจักรใหญ่ยังต้องยำเกรง ดังว่า…?ผู้ใดบัญชาทะเลได้ ผู้นั้นจะครองโลก?

ตอน1-1
ตอน1-2
ตอน1-3
ตอน1-4
ตอน2-1
ตอน2-2
ตอน2-3
ตอน2-4
ตอน3-1
ตอน3-2
ตอน3-3
ตอน3-4
ตอน4-1
ตอน4-2
ตอน4-3
ตอน4-4
ตอน5-1
ตอน5-2
ตอน5-3
ตอน5-4
ตอน6-1
ตอน6-2
ตอน6-3
ตอน6-4
ตอน7-1
ตอน7-2
ตอน7-3
ตอน7-4
ตอน8-1
ตอน8-2
ตอน8-3
ตอน8-4
ตอน9-1
ตอน9-2
ตอน9-3
ตอน9-4
ตอน10-1
ตอน10-2
ตอน10-3
ตอน10-4
ตอน11-1
ตอน11-2
ตอน11-3
ตอน11-4
ตอน12-1
ตอน12-2
ตอน12-3
ตอน12-4
ตอน13-1
ตอน13-2
ตอน13-3
ตอน13-4
ตอน14-1
ตอน14-2
ตอน14-3
ตอน14-4
ตอน15-1
ตอน15-2
ตอน15-3
ตอน15-4
ตอน16-1
ตอน16-2
ตอน16-3
ตอน16-4
ตอน17-1
ตอน17-2
ตอน17-3
ตอน17-4
ตอน18-1
ตอน18-2
ตอน18-3
ตอน18-4
ตอน19-1
ตอน19-2
ตอน19-3
ตอน19-4
ตอน20-1
ตอน20-2
ตอน20-3
ตอน20-4
ตอน21-1
ตอน21-2
ตอน21-3
ตอน21-4
ตอน22-1
ตอน22-2
ตอน22-3
ตอน22-4
ตอน23-1
ตอน23-2
ตอน23-3
ตอน23-4
ตอน24-1
ตอน24-2
ตอน24-3
ตอน24-4
ตอน25-1
ตอน25-2
ตอน25-3
ตอน25-4
ตอน26-1
ตอน26-2
ตอน26-3
ตอน26-4
ตอน27-1
ตอน27-2
ตอน27-3
ตอน27-4
ตอน28-1
ตอน28-2
ตอน28-3
ตอน28-4
ตอน29-1
ตอน29-2
ตอน29-3
ตอน29-4
ตอน30-1
ตอน30-2
ตอน30-3
ตอน30-4
ตอน31-1
ตอน31-2
ตอน31-3
ตอน31-4
ตอน32-1
ตอน32-2
ตอน32-3
ตอน32-4
ตอน33-1
ตอน33-2
ตอน33-3
ตอน33-4
ตอน34-1
ตอน34-2
ตอน34-3
ตอน34-4
ตอน35-1
ตอน35-2
ตอน35-3
ตอน35-4
ตอน36-1
ตอน36-2
ตอน36-3
ตอน36-4
ตอน37-1
ตอน37-2
ตอน37-3
ตอน37-4
ตอน38-1
ตอน38-2
ตอน38-3
ตอน38-4
ตอน39-1
ตอน39-2
ตอน39-3
ตอน39-4
ตอน40-1
ตอน40-2
ตอน40-3
ตอน40-4
ตอน41-1
ตอน41-2
ตอน41-3
ตอน41-4
ตอน42-1
ตอน42-2
ตอน42-3
ตอน42-4
ตอน43-1
ตอน43-2
ตอน43-3
ตอน43-4
ตอน44-1
ตอน44-2
ตอน44-3
ตอน44-4
ตอน45-1
ตอน45-2
ตอน45-3
ตอน45-4
ตอน46-1
ตอน46-2
ตอน46-3
ตอน46-4
ตอน47-1
ตอน47-2
ตอน47-3
ตอน47-4
ตอน48-1
ตอน48-2
ตอน48-3
ตอน48-4
ตอน49-1
ตอน49-2
ตอน49-3
ตอน49-4
ตอน50-1
ตอน50-2
ตอน50-3
ตอน50-4
ตอน51-1
ตอน51-2
ตอน51-3
ตอน51-4  End


Tags : Emperor ,Of ,The ,Sea ,จังโบโก ,จักรพรรดิเจ้าสมุทร